Τα συστήματα αυτοματισμού και τηλεελέγχου για την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης / άρδευσης και αντλιοστασίων για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο τους είναι μέρος της καθημερινότητας μας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και προτείνει λύσεις τηλεμετρίας – τηλεελέγχου συστημάτων.