Η Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε μέσα από την πολυετή εμπειρία της και ενασχόληση με δημόσια και ιδιωτικά έργα είναι σε θέση να σας προσφέρει σίγουρες λύσεις τόσο για τη μόνωση δωμάτων  - δεξαμενών (υγρομόνωση και θερμομόνωση) αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή μόνωσης.

Διαθέτουμε επαρκή εξοπλισμό (μηχανή παραγωγής αφρομπετού – περλομπετού και τσιμεντοκονίας) και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να φέρουμε εις πέρας την εξειδικευμένη εργασία της μόνωσης σας με συνέπεια. Η στεγανοποίηση κυρίως των δωμάτων είναι μια επένδυση που προστατεύει το δώμα σας από τα καιρικά φαινόμενα παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι στεγανοποίησης δωμάτων είτε με χρήση ασφαλτικών μεμβρανών ή με χυτές ελαστικές μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσεως π.χ. HYPERDESMO κ.α. 

Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν τον επί τόπου έλεγχο για την αντιμετώπιση του προβλήματος σας.

Ρωτήστε μας ώστε να σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση για τις ανάγκες σας σε συνδυασμό με το ελάχιστο δυνατό κόστος.