Η εταιρία μας προσφέρει δωρεάν  την υπηρεσία του ενεργειακού ελέγχου αντλητικών. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο σε εμπορικές όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο ενεργειακός έλεγχος και καταγραφή είναι μια από τις σημαντικότερες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο μηχανικό της εταιρίας μας με στόχο τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας και της εκπομπής CO2 των υφιστάμενων αντλιών. Στόχος μας είναι μέσω του ελέγχου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των υφιστάμενων αντλιών με αντλίες GRUNDFOS. Εκδίδεται μια τεχνική έκθεση ενεργειακού ελέγχου στην οποία θα αναφέρεται το κόστος και η ενεργειακή εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί.

ΟΦΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

α) Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

β) Ολοκληρωμένη εικόνα για το κόστος λειτουργίας των αντλιών σας με τη βοήθεια εμπεριστατωμένης ενεργειακής έκθεσης για την αντικατάσταση αυτών με ενεργειακά αποδοτικότερες αντλίες καθώς και ακριβή ανάλυση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης.

γ) Βελτιώνεται το περιβαλλοντικό προφίλ του κτιρίου το οποίο πλέον θα εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.