Η καλύτερη εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία και την παράταση του χρόνου ζωής των αντλιών σας αποτελεί αδιαμφισβήτητα η σωστή και έγκαιρη συντήρηση τους. Εξασφαλίζουμε συνάμα και την  μέγιστη απόδοσή τους.

Η Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε. έχοντας τη γνώση και την πολυετή εξειδίκευση στο χώρο των αντλιών της GRUNDFOS παρέχει τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίων συντήρησης ανάλογα με της ανάγκες σας. Καλέστε μας για λεπτομέρειες.