• Αντλίες επιφανείας για οικιακές, επαγγελματικές, βιομηχανικές, εφαρμογές
 • Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα για γεωτρήσεις, πηγάδια, αποστραγγίσεις ομβρίων και λυμάτων
 • Κυκλοφορητές νερού
 • Μονάδες αφαλάτωσης
 • Αναδευτήρες
 • Πιεστικά συγκροτήματα
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα
 • Αυτοματισμοί -  Ηλεκτρικοί Πίνακες
 • Εξαρτήματα – ανταλλακτικά για το service αντλιών
 • Προμήθειες σωλήνων γεωτρήσεων
 • Υδραυλικά είδη
 • Ηλεκτρολογικό υλικό

Συμβουλεύουμε και ενημερώνουμε τον επαγγελματία και τον ιδιώτη για την επιλογή του κατάλληλου, εξοπλισμού.

Τα προϊόντα που διαθέτουμε, είναι εγγυημένης ποιότητας και καλύπτονται από ανταλλακτικά και service. Η επιχείρησή μας δίνει μεγάλη σημασία στο service και μετά την εγγύηση υποστηρίζοντας τα προϊόντα μας με επάρκεια ανταλλακτικών και κατάλληλα επιλεγμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.