• Αντλίες επιφανείας για οικιακές, επαγγελματικές, βιομηχανικές, εφαρμογές
  • Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα για γεωτρήσεις, πηγάδια, αποσρτραγγίσεις ομβρίων και λυμάτων
  • Μονάδες αφαλάτωσης
  • Αναδευτήρες
  • Πιεστικά συγκροτήματα
  • Πυροσβεστικά συγκροτήματα
  • Αυτοματισμοί -  Ηλεκτρικοί Πίνακες
  • Εξαρτήματα – ανταλλακτικά για το service αντλιών
  • Προμήθειες σωλήνων γεωτρήσεων
  • Υδραυλικά είδη
  • Ηλεκτρολογικό υλικό

Συμβουλεύουμε και ενημερώνουμε τον επαγγελματία και τον ιδιώτη για την επιλογή του κατάλληλου, εξοπλισμού.

Τα προϊόντα που διαθέτουμε, είναι εγγυημένης ποιότητας και καλύπτονται από ανταλλακτικά και service. Η επιχείρησή μας δίνει μεγάλη σημασία στο service και μετά την εγγύηση υποστηρίζοντας τα προϊόντα μας με επάρκεια ανταλλακτικών και κατάλληλα επιλεγμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.